Interne regelingen

Règlement des chambres

Reglement van de kamers

Waardevolle voorwerpen: De Directie is alleen verantwoordelijk voor voorwerpen of kostbaarheden die bij de receptie van het Hotel worden afgezet.

Kamer: MM. Klanten worden verzocht hun vertrek voor 12.00 uur aan te kondigen bij de receptie. Anders wordt de volgende dag van de kamer voor hen geteld.

Vroeg vertrek: MM. Klanten die het hotel voor 07.00 uur moeten verlaten, worden verzocht de avond ervoor hun rekening te betalen.

Hotelnotities: MM. Klanten zonder bagage worden verzocht vooraf te betalen. De biljetten worden wekelijks gepresenteerd en uiterlijk de volgende dag voor 12.00 uur afgerekend.

Sleutels: de kamers moeten worden gesloten en de sleutels moeten worden overhandigd aan de receptie.

Elektrisch licht: het is absoluut verboden om elektrisch licht te gebruiken om verwarming of andere apparaten aan te sluiten.

Water: Het is absoluut verboden om kleding in de gootstenen te wassen. Zorg ervoor dat de kranen gesloten zijn.

Klachten: MM. Gasten worden vriendelijk verzocht het management op de hoogte te brengen van eventuele gebreken die zij opmerken in de werking van de hoteldiensten.

Rules of the rooms

Valuables: The Management is only responsible for objects or valuables deposited at the Reception Desk. 

Room: Guests are requested to announce their departure to the reception desk before midday. Failing this, they will be charged the hire of the room for the following day. 

Early departure: Guests leaving the hotel before 7 a.m. are requested to settle their account the evening before. 

Hotel Bills: Guests without luggage are requested to pay in advance. The accounts are presented every week and are payable at the latest the following day before midday. 

Keys: The rooms are to be kept locked and the keys handed to the reception desk. 

Electric light: It is strictly forbidden to use the electric light for connecting heaters or other appliances. 

Water: It is strictly forbidden to do any washing in the wash-hand basins. Make sure the taps are firmly turned off. 

Complaints: Guests are requested to kindly inform the Management of any defectiveness they may find in the running of the services of the hotel. 

 

The Management

Zimmerordnung

Wertgegenstände: Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung nur für die Gegenstände und Werte, die Ihr zur Verwahrung übergeben wurden. 

Zimmer: Die verehrten Kunden werden gebeten, Ihre Abreise dem Empfangsbüro vor 12 Uhr mitzuteilen. Geschieht das nicht, wird der Zimmerpreis des folgenden Tages mitberechtnet. 

Abreise morgens: Die verehrten Kunden, die das Hotel vor 7 Uhr morgens verlassen, werden gebeten, ihre Rechnung am Vorabend zu begleichen. 

Hotelrechnungen: Diejenigen unsere verehrten Kundschaft, die ohne Gepäck reisen, werden gebeten, im Voraus zu bezahlen. Die Rechnungsnoten werden wöchentlich überreicht und sind spätestens am nächsten Tag vor 12 Uhr zu begleichen. 

Schlüssel: Die Zimmer sind abzuschließen und die Schlüssel am Empfang abzugeben. 

Elektrizität: Es ist nicht gestattet, Heizkörper oder andere Apparate anzuschließen. 

Wasser: Es ist nicht erlaubt, Wäsche in den Waschbecken zu waschen. Es wird gebeten, darauf zu achten, dass die Wasserhähne geschlossen sind. 

Reklamationen: Wir bitten unsere verehrte Kundschaft, der Geschäftsleitung alle Mängel, de ihr im Rahmen des Hotelbetriebes aufgefallen sind, mitzuteilen. 

 

Die Geschäftsleitung